21 Nov, 19

Pripravili sme niektoré fotky z minulého roka... Dúfame že podobná atmosféra na Hlinkovom námestí bude i tento rok...