22 Oct, 18

Toto leto pripravuje už tretí ročník Letného kina. Vzhľadom na deficit tohto typu kultúrneho stánku v Žiline, sme sa rozhodli pokračovať aj naďalej v realizácii letného kina v spolupráci s mestom Žilina. Telka v meste zaznamenáva úspech letného kina z minulých ročníkov a tento rok sa diváci môžu tešiť  na veľmi zaujímavé filmové snímky, ktoré vyberáme.
Ako každý rok, aj tento bude letné kino rozdelené pre najmenších až po dospelákov. Nebudú chýbať piatkové premiéry pre dospelých a ani sobotné premiéry pre najmenších. Naše skromné posedenie bude taktiež pripravené , ale charakter Hlinkového  námestia ponúka veľa možností na sedenie, takže veríme, že každý priaznivec si svoje miesto nájde.
Presný výber filmov, ako aj detailný program je momentálne v príprave. V priebehu júna program nájdete na našich stránkach.